Skövdeborna har berättat hur de vill förnya-img

Skövdeborna har berättat hur de vill förnya

Den 17 september 2020 startade vi på Commerce initiativet Tänk Nytt. Initiativets syfte var att inspirera och engagera i frågan om ett fortsatt levande centrum i Skövde, och ta pulsen på Skövdeborna i frågor som rör hur vi kan skapa ett levande centrum. Vi öppnade sajten tanknytt.nu så att alla kunde lämna sin förslag på hur man kan ge ny kraft till stadskärnan. Här kan du läsa alla förslag och tankar som kommit in via sajten. Vi ville genom Tänk Nytt inspirera och utmana tankegångarna kring centrum. Som den stora kommersiella aktören i centrum känner vi ett ansvar att initiera till samtal och inspirera till idéer med målet en fortsatt levande stadskärna.

Engagemanget blev större än vi vågat hoppas, och visar hur mycket Skövdeborna bryr sig om sitt centrum. Vi har delat med oss av förslagen till både politiska och kommersiella aktörer i staden, och vi hoppas på att det ska leda till förnyelse och förbättring. Och som en början vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla er som deltagit och lämnat era tankar och förslag för framtidens Commerce och framtidens Skövde centrum.

Om du vill läsa förslagen så finns de tillsvidare utställda på Commerce.

17 nov 2020