Så tänker vi med julbelysning i år-img

Så tänker vi med julbelysning i år

Ingen har undgått utmaningen vi står inför med energiförsörjningen i landet och i hela Sverige talar kommuner och privata instanser om hur de ska kunna minska sin elförbrukning. Med tanke på att vi närmar oss vintermånaderna är det naturligt att julbelysning står i fokus av diskussionerna.

Sverige behöver ta ett gemensamt ansvar och minska energianvändningen men hur gör vi det på bästa sätt?
Att spara energi är viktigt ur ett generellt perspektiv, men särskilt nu under utmanande tider. Det gäller att fokusera på att spara energi på rätt sätt. Vi har valt att se den större bilden och arbetar på flera olika håll för att hålla förbrukningen nere. Vi har bland annat sett över vår belysning i centrat, där julbelysning står för en relativt liten del av den totala elförbrukningen men behöver användas effektivt.

Kommer ni att dra ner på er julbelysning i år?
Svar: Vi har valt att behålla vår julbelysning likt andra år.

Många har valt att släcka julbelysningen eller att dra ner på den markant i år men det är mer av ett symboliskt värde än ett beslut taget ur ett energisparperspektiv. Vi kommer att prioritera andra åtgärder som vi tror ger oss störst effekt utan att tumma på säkerheten.

Det går att ha julbelysningen på och ändå vara energismart, det gäller bara att göra det på ett ansvarsfullt sätt och att se över omfattningen av julbelysningen, vilken typ av lampor som används och på vilka tider belysningen är tänd. Ur ett energisparperspektiv ger åtgärder som att byta ut lampor, se över inomhustemperaturer och drifttider för ventilation större nytta och detta är något som vi arbetar löpande med på Commerce.

Att släcka dekorativ jul- och vinterbelysning ger endast en marginell energibesparing så vi har i stället för att släcka ner vår julbelysning valt att informera om och fokusera på åtgärder som gör större skillnad. Genom driftoptimering och effektivisering av el, värme och ventilation drar vi ner på vår elförbrukning samtidigt som vi skapar ett utrymme för att behålla vår julbelysning som betyder mycket för många.

Vad ser ni för positiva aspekter av att behålla julbelysningen?
Svar: Vi har valt att ha kvar våra juldekorationer med belysningar av flera olika anledningar.

Vi vet till exempel att julbelysning skapar attraktivitet och trygghet under årets mörkaste månader och den bidrar till att stötta handeln och andra kommersiella verksamheter.
Forskning visar även att man kan se positiva effekter på befolkningens välmående genom att tända upp centrum då julbelysning lockar ut människor till fler uteaktiviteter.

Hur arbetar ni konkret för en mer hållbar energiförbrukning?
Svar: På Commerce har planerat underhåll utförts under hösten och vi har arbetat med generella energibesparingar genom att styra värme och ventilation på ett mer effektivt sätt genom bland annat tidsstyrning. Vi har dragit ner öppettiden för automatiska dörrar för att minska drag och kyla och vi byter löpande ut all allmänbelysning både i centrat och garaget till LED.

Vi energieffektiviserar julbelysningen genom att byta ut ljuskällorna till lågenergialternativet LED och vår inomhusbelysning är anpassad så att den stängs av när centrat stänger.

Vi informerar om ett gemensamt ansvar i centrat och för en dialog med våra hyresgäster gällande elförbrukning. Genom samverkan tror vi att det är möjligt att skapa en ansvarsfull julbelysning som bidrar till trygghet och attraktivitet samtidigt som den sparar energi.

Vi planerar att se över alla butikslampor på Commerce samt informera varje butik om fördelarna med byte till LED. Vi kommer dessutom att erbjuda hjälp med att ordna detta byte.

15 nov 2022